Inga problem med mobilstörd tågradio

Bredbandig mobiltelefoni på 900 MHz-bandet (3G/4G) visade sig redan år 2010 störa GSM-R vilket i värsta fall kunde leda till att tågtrafiken stoppades. Jonas Lindh, Trafikverket, berättade på ÅFs radioseminarium hur problemet till slut löstes.
Den 1 juli kan mobiloperatörerna köra igång sina järnvägsnära basstationer, detta efter ett omfattande arbete som initierats och letts av Trafikverket. Men vägen dit har varit lång och besvärlig.


Läs mer.

Ladda ner instrumentöversikten

Läs temaartiklarna om mätteknik och radiomätteknik

Läs temaartiklarna om embeddedsystem

Klicka här för att prenumerera på
Elektronik i Nordens Nyhetsbrev

Läs nyhetsbreven på webben

Comments are closed.