Femårslägsta för elpriset i februari

Medelspotpriset i februari blev 33,6 öre/kWh i elområde Luleå, Sundsvall och Stockholm samt 33,7 öre/kWh i Malmö. Det är cirka 20 procent lägre än motsvarande månad i fjol.

Hushåll som haft ett rörigt elavtal tillhör vinnarna denna vinter. Elpriset under februari är det lägsta februaripriset sedan 2007. Milt väder gav en lägre elförbrukning jämfört med fjolåret. Samtidigt har den hydrologiska balansen i Norden försvagats ytterligare och om det nederbördsfattiga vädret fortsätter medför detta en ökad risk för stigande elpriser.
– Men man skall också känna till att det rörliga elpriset skiljer cirka 10 till 15 öre/kWh mellan de billigaste och de dyraste elhandlarna. Därför rekommenderar vi hushåll att jämföra sitt elavtal, säger Faraz Azima, vd för elbytessiten elskling.se.

Comments are closed.