Det hände på Embedded World 2013

Embedded World är över för i år och det är dags för en första summering. Vi börjar med att titta på ARM-trender och grafiktrender och massor av bilder.

Den första och mest uppenbara trenden är fortfarande ARM-processorns ökande dominans. Den här trenden har pågått i flera år, men nu har det slagit igenom på allvar. ARM finns överallt.
Det märkligaste är kanske att ARM-arkitekturen har slagit igenom också i de allra enklaste enkapseldatorerna. Norska Energy Micro gick i bräschen för ett par år sedan, men idag är Cortex-M0 standardarkitektur också för de allra enklaste och mest strömsnåla enkapseldatorerna. Visst finns det fortfarande många andra arkitekturer, men expansionen sker med ARM. Det spelar mindre roll om tillverkaren heter Toshiba, Freescale, Atmel, Silicon Labs, Xilinx, eller vad det kan vara. Större delen av nyutvecklingen sker med ARM.
Norska Energy Micro fortsätter att utmärka sig med att enbart använda ARM. En annan nyhet från Energy Micro är att Alf-Egil Bogen har tagit steget från Atmel till Energy Micro. En stor del av "det norska halvledarundret" startade med Chipcon och kombinationen av Alf-Egil Bogen och Geir Förre. Vad som kan hända nu när de är tillsammans igen blir intressant att se.


Alf-Egil Bogen har tagit steget från Atmel till Energy Micro.


Toshiba satsar stenhårt på ARM-baserade enkapseldatorer för smart mätning och motorstyrning. För mätning används en ny extremt strömsnål enkapseldator med Cortex M0-kärna och 24 bits A/D-omvandlare i Sigma-Delta-teknik.


För motorstyrning använder Toshiba en ny ARM Cortex M3-baserad enkapseldator, speciellt framtagen för BLDC-motorer. Här finns otroligt många tillämpningsområden.


Gary Atkinson från ARM är ansvarig för embeddedsegmentet och speciellt intresserad av konstruktioner med extremt låg energiförbrukning.


Stephane Monboisset från Xilinx visar en del av de konstruktioner som gjorts med företagets Zynq-processorer. Kombinationen av två kraftfulla ARM-kärnor och en stor FPGA-area har visat sig användbar för många.


Diego Quagreda från Qdesys har kunnat dra nytta av kombinationen ARM-processor/FPGA.

Men naturligtvis finns det också gott om andra processorarkitekturer, även om det för det mesta handlar om att hålla kompatibilitet bakåt. Här ser vi till exempel Microchip, som gärna visar vad som går att åstadkomma med företagets enkapseldatorer i alla storlekar från extremt små och strömsnåla, upp till 32 bit. Microchip är kanske de som är mest kända för att inte ha ARM-kärnor, även om det inte är helt korrekt. Också Microchip har fått in en och annan ARM-kärna i programmet via företagsköp.
Hos Renesas har man de senaste åren lagt mycket kraft på att minska antalet processorarkitekturer. ARM-satsningarna har varit och är stora, men man lägger också mycket energi på kompatibilitet, speciellt på fordonssidan.


– På fordonssidan är det oerhört viktigt att hålla kompatibilitet bakåt, säger Jürgen Axmacher från Renesas. Därför är Renesas ett av de processorföretag som satsar hårt både på ARM och på den egna RX-arkitekturen. En rad nya RX200-och RX600-baserade enkapseldatorer har introducerats den senaste tiden.


Lucio Di Jasio från Microchip visar en implementering av "body communication", där data kan överföras kapacitivt på ett säkert, energisnålt och mycket billigt sätt. En av de stora fördelarna är att man inte behöver några certifieringar.

Grafiskt gränssnitt
Ett av de viktigaste skälen att välja ARM är idag att det finns så gott om operativsystem, grafiska gränssnitt och utvecklingshjälpmedel. Här har situationen förändrats dramatiskt de senaste åren och idag måste man nog säga att ARM är den arkitektur som har bäst ekosystem på embeddedsidan.
Mycket grundar sig förstås på Linux och allt mer på Android, men det finns väldigt mycket mer än så. Tillverkarna av realtidsoperativsystem verkar numera ofta se ARM som förstahandsval och på grafiksidan finns bra mycket mer än Android och iOS. Inte minst har Qt från Digia kommit att bli mycket vanligt.


Jacko Wilbrink är marknadschef för enkapseldatorer i Atmels Rousset-fabrik. Han ser hur Android kommer allt starkare, också i relativt enkla system. Också Qt får en allt starkare ställning,


John Carbone är marknadschef för Express Logic. Han visar gärna hur kombinationen ARM och RTOS blir allt vanligare.

Digia och Qt har en lite egen historia, från starten i norska Trolltech, via Nokiaköpet och till att Nokia sålde av alltsammans för en tid sedan. Lustigt nog kan det här kanske visa sig bli positivt för Qt-standarden, eftersom man inte längre har samma låsning till mobiltelefonmarknaden. En intressant nyhet är att man nu kan köra Qt-grafik ovanpå Android-drivrutiner, utan att ha hela Android i botten. Det innebär att embeddedtillämpningar kan dra nytta av det arbete som görs för Android och ändå hålla kodmängden rimlig.
Som tidigare kan Qt också köras ovanpå Android och iOS och Qt används också direkt i andra Linux-baserade system som t ex MeeGo etc.


Lars Knoll är CTO hos Digia och huvudansvarig för Qt-utvecklingen. Här visar han hur Qt kan köras ovanpå Android.


Genom att bara använda Androids baslager går det att dra nytta av det anpassningsarbete som redan gjorts och ändå inte behöva "onödigt" mycket kod.


Qt gör att köra med bra prestanda också på förvånansvärt enkel hårdvara.

Den som vill ha ett ännu enklare grafiksystem kan använda FTDIs EVE, Embedded Video Engine. Allt sköts av en enda komponent och Dave Sroka visar här en tillämpning.

Säker mjukvara
I takt med att mängden mjukvara ökar blir det också allt viktigare att tänka på mjukvarusäkerhet. Det gäller inte minst i fordonstillämpningar. Naturligtvis finns också de traditionella militär- och flygtillämpningarna och andra områden där säkerhet är A och O.
Ett sätt att öka säkerheten är att lägga ett "säkert" operativsystem i botten och låta övriga operativsystem arbeta i virtuella områden. Här har Green Hills visat hur man "säkra upp" en vanlig operativsystem genom att låta användaren arbeta i två olika områden. I ena fallet fungerar telefonen på helt normalt sätt och i andra fallet används ett säkert, men begränsat, arbetssätt. På det här sättet går det att hålla ner kostnaderna för säker kommunikation drastiskt, samtidigt som det går att använda moderna apparater.


Christopher Smith från GreenHills visar en standardtelefon som gjorts säker med hjälp av företagets virtualiseringsteknik.

På mjukvarusidan finns väldigt mycket mer att säga, men det mesta av det får vi återkomma till.

Kortstandarder
Som vanligt fanns det gott om tillverkare av kortdatorer och en del nya trender. Små och billiga standardmoduler blir allt vanligare, i takt med att komponenterna blir kompaktare och strömsnålare. Ett av de företag som driver den här utvecklingen är congatec, som i år också berättade om sitt samarbete med svenska konsultföretaget Prevas. Att kombinera färdiga CPU-moduler med kundspecifika I/O-kort kan ge stora fördelar i utvecklingstid och kostnad.
Kontron visade en ny ARM-baserad COM-standard, SMARC, utvecklad för små energisnåla processormoduler. SMARC-standarden (tidigare ULP-COM) drivs tillsammans med företag som nvidia, TI och Freescale och korten är framför allt tänkta för mobila tillämpningar.
Behovet av mer avancerade standardkort är också tydligt. Kontron arbetar som vanligt på alla fronter, med till exempel nya höghastighets CompactPCI-kort. Här kommer kort i både 3U- och 6U-storlek, med mycket högre överföringshastigheter.
Men man skall heller inte glömma µTCA-standarden. Det har inte talats så mycket om den på ett par år, men det har kommit många nya kort. Ian Shearer från korttillverkaren Vadatech tror att det nu är dags för µTCA att ta en betydligt större plats på marknaden.


Norbert Hauser från Kontron visar ett av företagets många nya kort.


Ian Shearer, Vadatech och Johan Nordin, Recab.


Christian Eder från congatec berättade om sitt avtal med Prevas.


TechNexion visade sin nya EDM-kortstandard. Från vänster Kathy Kuo, Marcel van den Heuvel och Silvia Chen.

Massor av företag
Och vad fanns det för övrigt att se på Embedded World? Förvånansvärt mycket faktiskt. Alla vill finnas på plats och företag som man normalt sett aldrig skulle vänta sig hitta på Embedded World har hittat dit. Det gäller allt från tillverkare av kontaktdon till kraftmoduler, men också företag som Monotype, som säljer typsnitt för grafikanvändning.


Enligt Rich Lynch från Monotype är typsnittsförsäljningen inom embeddedområdet redan idag stor och viktig.

Comments are closed.