Feberlarm med organiska kretsar

Forskare vid University of Tokyo har utvecklat ett armband som detekterar feberen flexibel, självförsörjd enhet som bärs på armen. Det larmar vid hög kroppstemperatur och är baserat på organiska kretsar.

De flexibla organiska komponenter som utvecklats för den här enheten är enligt forskarna väl lämpade för bärbara enheter som kontinuerligt övervakar vitala funktioner, inklusive temperatur och hjärtrytm för tillämpningar i vårdmiljöer.

Det nya armbandet har utvecklats av forskargrupper ledda av professor Takayasu Sakurai vid Institutet för industriell vetenskap och professor Takao Someya vid Graduate School of Engineering och kombinerar en flexibel solpanel i amorft kisel, piezoelektriska högtalare, temperaturgivare och strömförsörjningskrets som skapats med organiska komponenter i en enda flexibel och bärbar enhet.

Konstant övervakning av hälsoindikatorer, såsom hjärtfrekvens och kroppstemperatur, är föremål för ett intensivt intresse inom övervakning och vård av spädbarn, äldre och sjukvårdspatienter. Sensorer för sådana tillämpningar måste vara flexibla och trådlösa för att vara komfortabla. De ska också vara underhållsfria och inte kräva extern energiförsörjning samt billiga nog för att av hygieniska skäl tillåta engångsanvändning.

Konventionella sensorer baserade på styva komponenter kan inte uppfylla dessa krav så forskarna har utvecklat en flexibel lösning som innehåller organiska komponenter som kan skrivas ut med en bläckstråleskrivare på en polymerfilm.

Feberlarm-armbandet innehåller flera nya landvinningar. Det innehåller enligt forskarna den första organiska kretsen som kan produceras med en ljudutgång och den första att införliva en organisk strömförsörjningskrets. Den förstnämnda gör att enheten kan ge hörbar information när den flexibla värmesensorn detekterar ett förinställt värde inom intervallet 36,5 °C till 38,5 °C.

– Vårt feberlarm-armband visar att det är möjligt att framställa flexibla engångsenheter som kraftigt kan öka mängden information till vårdare i vårdmiljöer, säger professor Someya. Vi har visat upp tekniken med en temperatursensor och feberlarm men systemet kan också anpassas för att åstadkomma hörbar återkoppling för kroppstemperatur eller, i kombination med andra sensorer, registrera väta, tryck eller hjärtfrekvens.

Comments are closed.