Färsk rapport om lokala elnät

International Electrotechnical Commission (IEC) har släppt en rapport (white paper) på 84 sidor om lokala elnät, eller så kallade ”microgrids”. Rapporten ger en översikt över möjligheterna att med lokala elnät minska sårbarheten i elnätet.

Lokala elnät – ”microgrids” – ses i allmänhet som en ingrediens i utbyggnaden av smarta elnät eller i landsbygdens elektrifiering i utvecklingsländer. Men möjligheten att bryta upp ett större elnät i lokala, självständiga nät med ett visst mått av egen produktion kan också vara ett hjälpmedel för att minska omfattningen av elavbrott. Särskilt i Japan har man på senare år, efter Fukushima, intresserat sig för olika sätt att minska elsystemets sårbarhet, särskilt vid naturkatastrofer.

Rapporten har tagits fram av organisationens Market Strategy Board (MSB) kan laddas hem från IEC här eller beställas i tryckt form från SEK Svensk Elstandard, SEK@elstandard.se, som är svensk medlem i IEC sedan 1907 och som ger det möjligter för svenska företag och organisationer att delta i arbetet med internationella och europeiska standarder på elområdet.

Comments are closed.