Farnell och Würth beslutar samarbeta

CadSoft Computer, en del av Premier Farnell-koncernen, meddelar idag att de kommer att samarbeta med Würth Elektronik eiSos för att erbjuda sina kunder ett PCB-komponentbibliotek.

Eagle WE eiSos-biblioteket finns tillgängligt på www.cadsoft.de/bibliotek och innehåller en uppsättning passiva komponenter såsom kabelferriter, SMD-ferriter, spolar, transformatorer, RF-komponenter, varistorer och skärmande material.

Comments are closed.