Farliga USB-laddare

Elsäkerhetsverket har på senare tid marknadskontrollerat ett antal ärenden med USB-laddare med avseende på elsäkerhet. Samtliga, tio stycken, har resulterat i försäljningsförbud. Fem av dessa har haft så allvarliga brister att de dessutom har återkallats från konsument.

En USB-laddare är en produkt som ansluts till vägguttaget (230 volt) och är försedd med en eller flera USB-uttag där man kan ansluta bland annat telefoner, mediaspelare och surfplattor.
– Vår marknadskontroll har visat att nio olika sorters USB-laddare har allvarliga brister. Det i sin tur innebär att tusentals USB-laddare på marknaden kan vara farliga, säger Martin Gustafsson, inspektör på Avdelningen för produkter vid Elsäkerhetsverket.
Hos flera av de testade USB-laddarna finns stor risk för elchock och brand. De flesta laddarna har extremt korta avstånd mellan området där 230 volt kommer in och USB-uttaget. Det gör att överslag mycket lätt kan ske vilket kan spänningssätta USB-uttaget och det som sitter i uttaget, med 230 volt. Ett av försäljningsförbuden handlade om att en av laddarna ger störningar i elnätet.
Stickproppens utförande på flera av de testade produkterna har visat sig ha fel dimensioner eller att inte motstå mekanisk påfrestning. Det går alltså att vrida stiften på flera av laddarna. Det i kombination med att interna anslutningar inte är korrekt utförda gör att man kan spänningssätta USB-uttaget med 230 volt. Det medför också en stor risk för elchock och brand.
Märkningen på många av de testade laddarna uppfyller inte kraven. Ofta saknas CE-märkningen, vilket är en förutsättning för att den ska få säljas på den europeiska marknaden där Sverige ingår. Några laddare hade också ett hölje som inte uppfyller kraven. Kraven är bland annat att det ska motstå värme på ett visst sätt och bidra till brandbegränsning. En laddares hölje sprack väldigt lätt och efter det kunde man komma åt spänningsförande delar och få en elchock.

Det här bör man titta efter:
Titta efter CE-märkningen. Är produkten CE-märkt uppfyller den EU:s säkerhetskrav. Saknas CE-märkningen på USB-laddaren så får den inte säljas, skänkas eller ens ges bort.
Märkning ska finnas, med bland annat uppgifter om tillverkare, typbeteckning, spänning, och effekt.
Titta på bruksanvisningen, den ska vara på svenska.

Comments are closed.