Prevas växer inom IT-lösningar för underhåll

Prevas stärker sitt affärsområde Industrisystem genom att förvärva bolagen inom PSIAM-koncernen.

De här norsk-svenska bolagen är specialister på IT-lösningar för underhåll. PSIAM har 14 anställda med en omsättning på cirka 34 Mkr. Kontor finns i Oslo samt Karlstad och kunderna finns i hela Norden. PSIAM är distributör av underhållssystem (EAM-system, Enterprise Asset Management) från Infor, som är ett av världens största bolag inom området. Bland kunderna återfinns bland annat Coca-Cola, GE Healthcare, NIBE, Posten Norge och Technip.
– På det här sättet kan vi växa snabbare och nå ut till nya kunder i hela Norden, säger Tord Svanqvist VD på PSIAM. Vi har sedan tidigare samarbetat med Prevas, bland annat har de utvecklat en SmartPhone-applikation för inrapportering av underhållsdata till Infor-systemen.

Comments are closed.