Får krypteringsutrustning godkänt av EU

Det Lundbaserade företaget Business Security, tillverkare av säkra krypteringslösningar, får sitt innovativa krypteringssystem SecuriVPN Arana godkänt av EU.

 

Systemet har utvecklats tillsammans med Försvarsmakten och FMV. Med systemet blir Business Security ett av fyra företag i Europa med produkter för säkra IP-nätverk godkända att hantera data på EU:s högsta informationsklassningsnivå, EU Secret.

Dagligen läcker hemligheter och innovationer ut från myndigheter och företag. Hoten kommer från konkurrenter eller till och med från främmande makt. Det är svårt att förhindra spionage när stora informationsmängder utbyts mellan geografiskt skilda platser, och samtidigt garantera en hög tillgänglighet. Enligt EU:s regelverk måste därför hemlig EU-information skyddas av EU-godkända produkter.

EU-godkännandet av SecuriVPN Arana innebär att det Lundbaserade företaget Business Security nu blir aktuella vid upphandlingar av krypteringsutrustning för IP-nätverk hos myndigheter i 27 länder. SecuriVPN Arana är godkänt för att användas både inom enskilda EU-länder när sekretessklassad EU-information hanteras och för att skydda informationsutbyte mellan EU-länder.

– Godkännandet är mycket prestigefyllt då det är ytterst få företag som har kunskapen att konstruera nätverksprodukter som är tillräckligt säkra för att bli EU-godkända. Det här sätter Sverige på kartan som krypteringsnation och visar att vi är en stor spelare inom IT-säkerhet, samtidigt som en åtråvärd marknad öppnar sig för Business Security, säger Andreas Linde, vd för Business Security.

För att få ett godkännande att hantera data på EU:s högsta informationsklassningsnivå, EU Secret, måste två länders myndigheter granska och godkänna produkterna. SecuriVPN Arana har granskats och godkänts av säkerhetsmyndigheter i både Sverige och i Holland.

Om SecuriVPN Arana

SecuriVPN Arana är anpassat för myndigheters specifika behov. Lösningen uppges erbjuda starkast möjligt skydd mot avlyssning av kommunikationsnätverk och är godkänd för att hantera hemlig information inom Sverige och EU. Vidare uppges Systemen ha en mycket hög driftsäkerhet och kan kostnadseffektivt och säkert administreras utan att driftspersonalen ens kommer i kontakt med den hemliga informationen.

Med SecuriVPN Arana kan osäkra men kostnadseffektiva förbindelser såsom Internet användas på ett säkert vis. Oavsett vilken typ av data som transporteras på nätverket, vare sig det är tunga filöverföringar, multimedia eller videokonferens, skyddas informationen mot obehörig avlyssning. Dokumenterad driftsäkerhet garanterar kontinuitet i verksamheten och den höga säkerhetsnivån gör att både nuvarande och framtida hot elimineras. Lösningen finns även i en version för information som inte är EU-klassad, avsedd för privata företag och myndigheter, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.