EU-beslut ska gynna mobilt bredband

Förra veckan godkände Europaparlamentet ett avtal med medlemsländerna om hur man bäst omfördelar frekvenserna i radiospektrat, som frigörs genom övergången från analog till digital tv, till nya användningsområden, såsom trådlösa bredbandstjänster.

Beslutet avser att komma bidra till en exponentiell tillväxt i användningen av trådlösa bredbandstjänster.

– Den första EU-beslutet om radiospektrat kommer att göra det möjligt för EU att återigen bli världsledande inom trådlös kommunikation. Det kommer att optimera användningen av frekvenser till fördel för alla användare av smarta telefoner och andra mobila digitala plattformar. EU:s nya lagstiftning för radiospektrum är en avgörande byggsten för att skapa en enda digital europeisk marknad, säger Gunnar Hökmark (EPP,SE) som lett arbetet i Europaparlamentet, i ett pressmeddelande.

”Fördelningen av radiofrekvenser är en fråga för nationella myndigheter, inte EU, men reglerna för hur utrymmet ska delas upp mellan internetleverantörer och användare måste beslutas på EU-nivå”.

Enligt beslutet ska frekvenserna i 800 MHz-bandet, som i dagsläget används för tv, göras tillgängliga för trådlösa bredbandstjänster i alla EU:s medlemsländer från den 1 januari 2013. Det bedöms bidra till att skapa en pan-europeisk marknad för telekommunikation, där nya tjänster kan skapa möjligheter och tillväxt för 500 miljoner EU-konsumenter.

På Europaparlamentets begäran, bör åtminstone 1200 MHz tilldelas mobil datatrafik senast år 2015, enligt lagstiftningen som redan godkänts av medlemsländerna. Dessutom bör EU-kommissionen bedöma, senast den 1 januari 2015, om det finns ett behov av att harmonisera ytterligare spektrumband för att hantera den exponentiella tillväxten inom trådlös datatrafik, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.