Ett steg närmare total trådlöshet?

Forskare vid KTH och Göteborgs universitet, som lett ett internationellt samarbete med amerikanska och italienska forskare, har för första gången experimentellt visat att två typer av magnetiska vågor kan skapas i en spinntronisk oscillator.

Detta är ett steg närmare datorer som är betydligt mer avancerade och mindre än idag och det öppnar för nya möjligheter inom trådlös kommunikation, rapporterar Kungliga Tekniska högskolan, KTH.

De två typerna av magnetiska vågor som forskarna lyckats framställa, så kallade spinnvågor, går under namnen propagerande (eller utbredande) och lokaliserad spinnvåg. Den förstnämnda sprids som ringar på vattnet ut från nanokontakten, och den lokaliserade är fasthållen i området där strömmen flödar.

– I framtiden kan detta innebära att man slipper en del ledningar på kretskort. Istället kan informationen skickas trådlöst. Det öppnar för möjligheten att skapa betydligt mer avancerad elektronisk utrustning än de som finns idag, säger Stefano Bonetti, nydisputerad doktor på avdelningen för materialfysik vid KTH och en av forskarna som varit delaktig i samarbetet.

Han tillägger att forskningsresultatet också kan resultera i mer avancerad radarutrustning. Dessutom ska bredden på datakanalen bli "enorm", vilket gör att slutkonsumenter i framtiden skulle kunna ha utrustning med sådana här höghastighetskanaler hemma. Till exempel för att slippa kablar och trådlöst kunna sända filmer från en Blu-ray-baserad spelare till ett antal HD teveapparater.

– Genom forskningen har vi visat något som inte bevisats tidigare, att det finns två typer av spinnvågar. Att kunna förstå detaljerna runt hur spinnvågor fungerar är viktigt av en rad olika skäl. Bland annat för att kunna forska vidare på området och för att kunna skapa faktiska tillämpningar, säger Stefano Bonetti.

Arbetet publicerades nyligen i den prestigefulla tidskriften Physical Review Letters, och lägger grunden för en fördjupad förståelse av spinnvågor i spinntronik-komponenter.

Comments are closed.