Arkados halvledarverksamhet till ST

STMicrosystems, Inc kommer att betala Arkados 11 miljoner dollar kontant enligt ett avtal som innebär att man redan har betalt 7 miljoner dollar för en licens från Arkados. Parterna väntas genomföra affären under första kvartalet i år.

En del av dessa pengar använde Arkados till att betala av sina skulder: De har fått in 12 miljoner dollar av sammanlagt 20 miljoner dollar i säkra fordringar. Övriga osäkra 10 miljoner dollar i utestående fordringar räknar man kunna lösas med inteckningar i Arkados.
Med detta vill Arkados justera sin balansräkning och fokusera verksamheten på system- och konsultverksamhet med inriktning nätverk för hem och på ”smart grid”-tillämpningar.
Arkados är en av pionjärerna för tekniker för elnätskommunikation, de var medgrundare till intresseorganisationen ”HomePlug Powerline alliance” och var en av de drivande för att skapa standarden IEEE 1901 för elnätskommunikation.

 

 

 

Comments are closed.