ETC öppnar unikt centrum

– Vi satsar på att bli ledande på demonstrations- och provningsmiljöer för att möta det snabbt ökande behovet av tester av batterier och batterisystem, framhåller Göran Johansson, vd i ETC AB, (ETC Battery and FuelCells Sweden AB).

Längst fram i kön för att inleda tester står flera tillverkare av litiumjon-batterier, framtida användare av dessa och myndigheter.

ETC AB invigde på tisdagen officiellt sitt oberoende testcentrum i Ale för batterier och batterisystem avsedda för elbilar och plugin-hybrider i vägtrafik och för andra verksamheter. I första hand är inriktningen litiumbatterier men även andra nya tekniker och system för lagring av elektrokemisk energi testas och utvecklas.

– Vår bakgrund med decennier av grundkunskap inom batteriområdet gör att vi definitivt har en viktig roll att fylla, säger Robert Aronsson, teknisk chef vid ETC AB. Framförallt tror jag att vi kan bidra till att förbättra litiumbatteriernas livslängd genom accelererade åldringsprocesser och detaljerade diagnosstudier.

Vid ETC AB kan allt från enstaka celler till stora batteripaket för elfordon testas i rätt miljö och under realistiska omvärldsförhållanden.

– Det är viktigt att alla förhållanden under ett test specificeras och genomförs så att de kan upprepas för att meningsfulla jämförelser skall kunna göras, säger Robert Aronsson. Hur en cell eller ett batteri klarar laddning och urladdning är en av de viktigaste parametrarna.

En urladdning och återladdning av ett batteri kan ta cirka 5 timmar. Om operationen skall göras 1000 gånger tar det 208 dagar om provningen pågår 24 timmar per dygn och 7 dagar i veckan. Detta är processer som krävs för att leverantören skall kunna garantera produktens livslängd och säkerhet. Inriktningen är att utveckla tekniken så att testtiderna kan kortas ner.

ETC AB:s batteritestcentrum ligger i Ale cirka 25 km norr om Göteborg. Ett oberoende testcentrum för bränsleceller är under uppförande i Göteborg.

Comments are closed.