Redaktionsbrev nr 11 2010

Danderyd den 24 november 2010

Sista numret före jul! Passa på att vara med som annonsör eller bidra med texter eller uppslag till temasektionerna i Elektronik i Norden nummer 11.

Dagarna innan EiN 11 kommer ut pågår den viktiga konferensen IEDM där världens forskare berättar om framtida kretsar. Vi ger en färsk rapportering om senaste trender inom halvledarvärlden. Vi kommer i halvledartemat även att ta upp halvledare i galliumnitrid, GaN, producerad på kiselwafer för att passa industrins krav på lågt pris. En fråga är hur GaAs-halvledare kommer att utvecklas eftersom tekniken i många fall kan ersättas med SiGe eller GaN. Det kan finnas starka skäl för det, vilket en av artiklarna argumenterar för.

Den andra temasektionen behandlar strömförsörjning. Självklart skriver vi om digital kraft, implementerad för att få hög verkningsgrad över ett stort belastningsområde, men också hur flerfas DC/DC-omvandlare byggs i samma syfte.
I alla kraftapplikationer gäller det inte bara att alstra så litet värme som möjligt utan även att finna goda lösningar för att leda bort värme.

Om detta och mycket annat kommer Elektronik i Norden nr 11 att handla om. Kontakta mig gärna om du har flera tips eller vill diskutera innehållet.

 

Med vänlig hälsning
Gunnar Lilliesköld

Glöm inte heller att prata annonser med Tommy Jägermo, +46 8 540 865 12, eller Kim Edenbro, 08 511 766 55.

Utgåva  Materialdag  Utgivningsdag
EiN nr 11   2010-29/11  2010-17/12
EiN nr 1  2011-10/1  2011-28/1

Comments are closed.