Ericssons nätverksavdelning delas upp

Affärsområdet Networks delas upp i Radio respektive Cloud & IP.  Den 1 juni kommer strukturen för de två nya organisationerna att vara lagd. Omvandlingen väntas vara slutligt genomförd under tredje kvartalet 2014.

Hans Vesterberg, vd för Ericsson, säger i ett pressmeddelande:
– Affärslogiken och Ericssons position skiljer sig mellan de två områdena. Radioområdet utgör basen för Ericssons tekniska ledning och vi utan diskussion marknadsledande med en storlek som motsvarar nummer två och tre tillsammans. Vi tänker behålla ledningen när marknaden går mot 5G. Inom  Cloud & IP, som ligger till grund för utvecklingen av 5G, har vi gjort stora framsteg men är fortfarande en utmanare. På en föränderlig marknad kommer vi nu att intensifiera vårt arbete med att fånga de möjligheter som öppnar sig inom virtualisering och molntjänster genom att bygga vidare på vår styrka inom kärnnät.

 

Comments are closed.