Ericssonrapport ger konsekvenser

En svagare telekommarknad speglar senaste kvartalsrapport. Ericsson vill minska med 4000 anställda totalt. Av dem finns 1000 i Sverige. Företagets vd Carl-Henrik Svanberg räknar med att det i huvudsak skall ske genom frivillig avgång, men uppsägningar kan bli nödvändiga. Främst gäller det inom försäljning och administration, produktion och inom organisationen för tjänster.
– Vi kommer att ta det försiktigt inom forskning och utveckling.
Kvartalsresultatet, 7,6 miljarder kronor, ligger litet under analytikernas förväntningar, 8 miljarder kronor, och mycket under motsvarande period 2006, nämligen 12,2 miljarder kronor.
Helårsvinsten blev 30,7 miljarder, mot 36 miljarder föregående år. Omsättningen var dock högre, 187,8 jämfört med 179,8 miljarder kronor.
– Under hösten upplevde vi en signifikant utarmning av marginalerna inom våra nätverksaffärer, säger Carl-Henrik Svanberg. I den kontinuerligt snabba utbyggnaden av mobilnät i utvecklingsländerna har vi sett att en allt större andel nät byggs med initialt låga marginaler. Det pågående skiftet mot nya växeltekniker förstärker denna effekt. Professionella tjänster har fortsatt god tillväxt, med stabila marginaler, medan affärsområdet Multimedia befinner sig i en uppbyggnadsfas.
Marknaden för mobil infrastruktur minskade under hösten och för helåret 2008 räknar Ericsson med en stagnerad marknad, utan tillväxt.

Comments are closed.