Vinnova satsar 120 miljoner

Billigare bredband och nya mobila tjänster. Det är innehållet i några av de 17 forskningsprojekt som finansieras med sammanlagt 120 miljoner kronor i en satsning på framtida kommunikationslösningar  Projekten finns i Blekinge, Luleå, Lund, Stockholm, Sundsvall och Västerås.

VINNOVA har ett regeringsuppdrag att genomföra branschforskningsprogram inom en rad områden, bland annat IT och telekom. Därför satsas nu sammanlagt 120 miljoner kronor på 17 forskningsprojekt inom mobilitet, mobil kommunikation och bredband. Fokus ligger på framtida kommunikationslösningar. VINNOVA och regeringen står för 30 miljoner kronor vardera medan IT- och telekomindustrin står för 60 miljoner kronor.

– Målet är att Sverige ska behålla sin ledande position inom IT- och telekomområdet genom att dra nytta av tidigare spetsforskning, öka närvaron i EU:s forskningsprogram samt engagera små och medelstora företag, säger Jonas Wallberg, enhetschef på VINNOVA.

IT- och telekombranschen är en av Sveriges viktigaste näringar. Branschens framgångar är starkt beroende av FoU och nya innovationer. Eftersom den största delen av svensk FoU och innovation inom området idag bedrivs i storföretag, så har satsningen efterfrågat samarbeten mellan små och medelstora företag samt universitet och forskningsinstitut. Förutom 10 storföretag ingår därför även 35 små och medelstora företag i satsningen.

Comments are closed.