Ericsson säljer sin andel i Sony Ericsson

Ericsson säljer sin ägarandel i Sony Ericsson för 1,05 miljard euro i kontanter till Sony. Sony Ericsson blir nu ett helägt dotterbolag till Sony.

Ericsson och Sony tillkännager att Sony kommer att förvärva Ericssons andel på 50 procent i Sony Ericsson Mobile Communications AB ("Sony Ericsson"), vilket medför att mobiltelefonverksamheten blir ett helägt dotterbolag till Sony. Sony Ericsson kommer att integreras in i Sonys plattform för uppkopplade konsumentelektronikprodukter. Transaktionen, som har godkänts av lämpliga beslutande organ i de båda bolagen, förväntas vara avslutad i januari 2012 under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls, såsom godkännanden från tillsynsmyndigheter.

Comments are closed.