Försvarsorder med standardprodukter

RECAB har fått en order värd 180 000 euro från en större försvarskund i Skandinavien. RECAB kommer att leverera COTS, Custom Of The Shelf, som är en del av kundens totallösning.

Den tekniska lösningen baseras på serverblad och höghastighets-switchad Ethernet som integreras i ett kompakt och robust system. RECAB skall konstruera, integrera och testa de kompletta systemen i sitt ISO9001-certifierade integrationscenter. Standardprodukter från RECABs viktigaste partners är en del av lösningen, vilket hjälper till att minimera ledtider och utvecklingskostnader för kunden.
COTS – Custom-Of-The-Shelf är ett varumärke som registrerats och ägs av RECAB. Traditionellt väljer kunderna mellan standard COTS eller fullt anpassade lösningar. Som ett komplement finns Custom-of-the-shelf, där man utgår från existerande plattformar och byggstenar från globala tillverkare, för att sedan anpassa dem till enligt kundernas behov.

Comments are closed.