Ericsson säger upp 1550 i Sverige

Ericsson meddelar att de planerar att minska sin verksamhet i Sverige. Varslet gäller alla arbetsområden, såsom försäljning, administration FoU, med mera. Som skäl anger Ericsson att företaget inte är nöjd med sin lönsamhet.

I absoluta tal är det främst Ericssons nätverksenhet som drabbas, men alla delar av organisationen i Sverige kommer i varierande grad  att påverkas.

Ericssons beräknade uppsägningar per plats är: Borås (40), Göteborg – Lindholmen och Mölndal (runt 200). Karlskrona (50), Kumla (106), Linköping (120), Luleå (10), Lund (15), Malmö (13), Stockholm (runt 1000). Ericsson hade per den 30 september 17 768 anställda i Sverige. Det nu lagda varslet innebär alltså en neddragning av antalet anställda med knappt 9 procent.

Förhandlingar med representanter för facket har inletts och i mars 2013 kommer alla de anställda som berörs att informeras. Även antalet konsulter och tillfälligt anställda kommer kraftigt att minskas ner, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.