Ericsson och Samsung gör upp om patent

En uppgörelse mellan  Ericsson och Samsung avslutar patentstriden mellan de bägge företagen. Samsung betalar 4,2 miljarder kronor retroaktivt, plus uppskattningsvis drygt 2 miljarder årligen kommande år.

Patentstriden handlar om teknik för bättre röstöverföring, funktioner för pekskärmar och teknik för nätverkseffektivitet. Samsung slöt redan 2001 ett patentavtal med Ericsson och förnyade det 2007. Men 2011 kunde de två företagen inte komma överens och resultatet blev en patentstrid med krav och motkrav från bägge parter.
Hur överenskommelsen ser ut i detalj är inte känt, men sannolikt får Ericsson ca 2,1 miljarder kronor per år från Samsung fram tills dess att avtalet löper ut. Ericssons aktiekurs steg med drygt 2,3 procent på en i övrigt svagt sjunkande börs.

Comments are closed.