Ändrad ledning för Net Insight

Net Insights vd, Fredrik Tumegård, genomför en rad ändringar för att öka fokus på tillväxt, försäljning och marknadsföring. Ledningsgruppens sammansättning förändras och ett antal nya roller etableras.

Sammansättningen av ledningsgruppen ser ut enligt följande; VD Fredrik Tumegård, CFO Thomas Bergström, CTO, SVP Business Development och grundare Per Lindgren, SVP Global Sales Stig Stålnacke, VP New Segment Sales Peter Sergel, VP Marketing Anna Karin Verneholt, VP Portfolio Management Martin Karlsson, VP Research and Development Ulrik Rohne, VP Service tillförordnad Ulrik Rohne samt VP HR Marina Hedman.
Organisationsförändringen träder i kraft omedelbart.

Comments are closed.