Ericsson köper IT-kompetens i Kina

Ericsson har tecknat ett slutgiltigt avtal om att förvärva telekomverksamheten inom det kinesiska IT-företaget Sunrise Technology. Sunrise Technology levererar-konsulttjänster inom områdena OSS och BSS till kinesiska telekomoperatörer.

Sunrise Technology har cirka 1000 anställda och kommer att ansluta till Ericssons affärsområde Global Services under det andra kvartalet i år. Företagets anställda har kompetens som konsulter inom systemintegration för debiterings- och faktureringssystem, kundvårdssystem och omvärldsbevakning/analyslösningar samt applikationsutveckling och underhåll. Företaget kommer att fortsätta existera som en separat enhet samt också betjäna kunder inom andra sektorer än telekom.

– Kina är världens största mobila marknad i termer av antal abonnemang. Merparten av landets teleoperatörer är i början av sin IT-transformation och kommer snart att byta ut sina befintliga IT-system mot nästa generations lösningar som gör det möjligt för dem att lansera digitala erbjudanden. Förvärvet av Sunrise Technologys telekomverksamhet kommer att öka vår förmåga att möta mobiloperatörernas behov av IT-transformering i Kina, och är i linje med vår strategi att bli en global IT-ledare, säger Magnus Mandersson, Executive Vice President och chef för affärsenheten Global Services på Ericsson.

Förvärvet av Sunrise Technology ska stärka Ericssons position inom OSS/BSS. På det här området har Ericsson tidigare förvärvat bolag såsom Telcordia (2012), TeleOSS och Telcocell (2013), GEOSS (2014), och TimelessMIND (2015).

Comments are closed.