Enklare få tillstånd för repeatrar

PTS har beslutat om nya regler om undantag från kravet på medgivande från PTS vid uthyrning av radiotillstånd. Genom beslutet undantar PTS viss enklare uthyrning från kravet på medgivande vilket kommer att underlätta för privatpersoner och företag att använda repeatrar för att lokalt skapa bättre mobiltäckning.

Undantaget träder i kraft den 1 januari 2014 och gäller uthyrning av enskilda tillstånd under en kortare period samt uthyrning av högst tio radiosändare inom ett blocktillstånd.

När privatpersoner och företag använder förstärkare, så kallade repeatrar, för att skapa bättre mobiltäckning lokalt ses detta som en uthyrning av radiotillstånd. Hittills har detta krävt tillstånd från  Post och Telestyrelsen (PTS). De nya reglerna innebär att privatpersoner och företag som vill använda repeater endast behöver kontakta den berörda operatören för att få ett skriftligt godkännande. Det behövs alltså inte längre ett tillstånd från PTS.

Den som vill använda repeatrar inom en mobiloperatörs frekvensband måste som tidigare alltid skaffa ett skriftligt godkännande om detta från den berörda operatören. Skälet till detta är att användningen kan orsaka störningar i mobilnäten.

Comments are closed.