Bose-Einstein-kondensering i rumstemperatur

För första gången har forskare vid IBM Research lyckats demonstrera ett komplext kvantmekaniskt fenomen – känt under namnet “Bose-Einstein condensation” (BEC) – vid rumstemperatur. Upptäckten kan få praktisk tillämpning i utvecklingen av nya optoelektroniska komponenter.
År 1995 kunde fenomenet visas upp för första gången, men då vid extrema temperaturförhållanden. Nu har IBM forskarna uppnått samma tillstånd vid rumstemperatur med hjälp av en tunn icke-kristallin polymerfilm som utvecklats av kemister vid University of Wuppertal i Tyskland, enligt en artikel i tidskriften Nature Materials.


IBM:s forskare Lijian Mai håller upp den tunna, icke-kristallina polymerfilm som placeras mellan två speglar och därpå exciteras med laserljus.
Foto: IBM Research

Läs mer…

Ladda ner den nya mönsterkortsöversikten

Klicka här för att prenumerera på
Elektronik i Nordens Nyhetsbrev

Läs nyhetsbreven på webben

Comments are closed.