Energisnålaste fuktsensorn

Silicon Labs har lanserat en familj fukt- och temperatursensorer med extremt låg energiförbrukning. Sensorn består av en CMOS-IC kombinerad med en dielektrisk polymerfilm.

 

De nya fuktsensorerna är avsedda att mäta relativ fuktighet (RH) i allt från hemautomation och kylanläggningar till medicinska utrustningar och industristyrningar. Kombinationen av sensorerna och företagets ytterst energisnåla enkapseldatorer ger lösningar mycket lång batteritid, bland annat för Internet of Things.
De nya sensorerna har en rad fördelar jämfört med befintliga resistiva eller kapacitiva lösningar. Antalet komponenter minskar kraftigt och det krävs ingen kalibrering vid tillverkningen. Sensorerna klarar också ytmontering utan att tillförlitlighet eller noggrannhet påverkas.
Energiförbrukningen för Si701x/2x-sensorerna är mycket låg. Med 3,3 V spänningsmatning, 8 bits noggrannhet och en mätning per sekund stannar medeleffekten på 1,9 µW.

Comments are closed.