Energisnåla trådlösa sensornoder

Microchip presenterar industrins minsta IEEE 802.15.4-kompatibla modul som kombinerar en extremt energisnål styrkrets (MCU) med en sub-GHz radio.

Detta kortar marknadsledtiden och ger lång batterilivslängd i trådlösa sensornät. SAM R30-modulen är hälften så stor som marknadens näst minsta modul och tillgodoser kraven för utrymmeskänsliga konstruktioner som exempelvis sensorer för och styrning av automation i bostäder.
SAM R30-modulen är baserad på IEEE 802.15.4 och stöder egenutvecklade nätverk som på enkelt sätt kan kundanpassas och konfigureras. Detta är idealiskt för tillämpningar där samfunktion inte är önskvärd på grund av en inneboende sårbarhet för attack utifrån, exempelvis larmsystem, byggnadsautomation, smarta städer och industriella sensornät.
En viktig fördel med ett IEEE 802.15.4-baserat nätverk är att medlemmarnas utrustningar kan sova under långa tidsperioder och ändå fortsätta att vara en del av nätverket. SAM R30-modulen har ultra energisnåla sovlägen, med väckning från universell in-/utgång (GPIO) eller inbyggd realtidsklocka (RTC) varvid den drar ungefär 800 nA. Utrustningen kan sova i åratal och endast vakna när den behöver sända data.
Kompakta sensorkonstruktioner kan väsentligen minska installationskomponenterna och förenkla utrustningens spridning. Tillämpningar förlitar sig ofta på enkel dubbelsidig tejp för montering, vilket gör att det är av största vikt att sensorns storlek minskas. SAM R30-modulen mäter endast 12,7 x 11 mm och inkluderar de nödvändiga egenskaperna för att driva vilken fjärransluten sensor som helst, vilket därmed utesluter behovet av en separat styrkrets i konstruktionen.
Utrustningen har upp till 256 kbyte flashminne och 40 kbyte RAM, liksom seriella datagränssnitt, USB och digitala och analoga I/O för utveckling av avancerade sensorer.
SAM R30-modulen, som fungerar inom sub-GHz RF-spektrat, ger dubbel anslutningsräckvidd och bättre fortplantning genom väggar och golv jämfört med utrustning med liknande kraftmatning som utnyttjar frekvensbandet 2,4 GHz. Detta robusta utförande är nödvändigt för tillämpningar såsom exempelvis detektion av läckor, där sensorn kan sitta gömd i ett fjärrbaserat skåp, eller för styrning av pool- och spa-utrustning, som kräver tillförlitliga sub-GHz lösningar som kan kommunicera genom ytterväggar.
SAM R30-modulen är certifierad av FCC (Federal Communications Commission), Industry Canada (IC) och direktivet för radioutrustning (RED), vilket möjliggör för konstruktörer att minska marknadsledtiden och kostnaden för certifierande RF-tester. Microchip förser utvecklare med flexibilitet att implementera en egenutvecklad punkt-till-punkt, stjärn- eller självläkande konfiguration för masknätverk med den kostnadsfria MiWi-protokollstacken.
Utvecklare kan börja ta fram prototyper med ATSAMR30M-XPRO-kortet för utveckling av förlängningar, som stöds av avlusnings-/programmeringsverktyget Atmel ICE (ATMEL-ICE) och den integrerade utvecklingsmiljön Atmel Studio 7 med exempel på demokoder till stöd för samtliga nätverkskonfigurationer.

Comments are closed.