Energisnåla enkapseldatorer

Microchip presenterar de nya energisnåla 8-bitars styrkretsarna PIC16(L)F170X och PIC16(L)F171X, Kretsfamiljen, omfattar 11 komponenter i kapslar med 14, 20, 28 och 40/44 ben. De integrerar två op-förstärkare för drift av analoga styrslingor, sensorförstärkning och grundläggande signalbehandling, och minskar dessutom systemkostnaden och kortutrymmet.

 

De nya kretsarna har även inbyggt skydd mot tvärdetektering (Zero Cross Detect, ZCD) vilket ger förenklad TRIAC-styrning och minimerad EMI från switchtransienter. Detta är dessutom de första PIC16-MCUerna med valbar pinkonfiguration för kringutrustning (Peripheral Pin Select). PIC16F170X/171X är universalkomponenter som passar för tillämpningar som vitvaror och annan hemutrustning, elverktyg, bärbar medicinsk utrustning, LED-belysning, batteriladdning, spänningsaggregat och motorstyrning.

Comments are closed.