Dirac Research satsar på internationell tillväxt

Uppsalaföretaget Dirac Research AB, med med specialiteter inom ljud och med rötter inom forskning vid Uppsala Universitet, förstärker organisationen med två nya chefer: Erik Rudolphi och Bo Fristedt. Tillsättningen är ett resultat av en snabbt växande kundbas, nya produkter och en större försäljningsorganisation.

Erik Rudolphi blir affärsområdeschef och var tidigare vice vd och ansvarig för försäljning och affärsutveckling i Europa på kinesiska AAC Technologies Holdings Inc. Rudolphi var med och byggde upp AAC Technologies europeiska verksamhet och etablerade nära samarbeten med globala kunder som Nokia och Sony Ericsson. Genom dessa samarbeten utvecklades AAC Technologies till att bli en världsledande leverantör av mikro-högtalare och mikrofoner.
Ny CFO blir Bo Fristedt med en lång bakgrund som CFO och CIO inom en rad multinationella företag och områden som telekom, hemelektronik, grossist- och detaljhandel. Han har under längre period arbetat i Kina.
– Dirac har vuxit kraftigt på senare tid. Tack vare nya produkter och en större säljorganisation har vi snabbt utökat våra marknadsandelar på samtliga nyckelmarknader, säger teknologie dr Mathias Johansson, vd för Dirac Research.
– Förra året ökade vi vår personalstyrka och rekryterade allt från seniora utvecklare och ingenjörer till marknadsförare. Jag är mycket glad att hälsa Erik Rudolphi och Bo Fristedt välkomna i Diracs ledningsgrupp. Båda har exceptionella meriter och personliga egenskaper som passar väl in i Dirac. Vi har nu rätt team av chefer för att säkra vår fortsatta expansion, fortsätter Johansson.
Dirac Research AB är ett forsknings- och utvecklingsföretag som har specialiserat sig på högpresterande digital ljudoptimering, rumskorrigering och ljudfältssyntes.
Vid mätningen aktiveras audiosystemet och rummet med med en kortvarig puls och svaret analyseras med en mikrofon. Efter digitalisering i ett ljudkort av den registrerade signalen beräknar programvara i en PC en akustisk modell av rummet. Från denna modell kan såväl korrigering av fas som amplitud korrigeras. Tack vare adresseringen av problem i tidsplanet kan man få en mycket exakt korrektion för att motverka lyssningsrummets färgning. Genom att använda flera mätpositioner minskar man risken för överkompensering.
Traditionella equalizers (ljudkurveutjämnare) använder IIR-filter för att kunna begränsa erforderlig processorkapacitet. Många filter för korrigering av rumsakustik använder FIR-filter, vilka är lättare att implementera och optimera. Men IIR och FIR har båda för- och nackdelar. Dirac använder en egen filsterstruktur där man kan kombinera maximala prestanda med minimal åtgång av processorkraft.
Dirac Research grundades 2001 av forskare från gruppen Signaler och system vid Uppsala universitet. Bland kunderna finns BMW, Bentley, Rolls Royce och Datasat Digital Entertainment. Dirac Research har även kontor i, Tokyo, Detroit, San Diego, Seoul och Shanghai.

 

Comments are closed.