Eneas köp i Rumänien slutfört

Förvärvet av rumänska konsultföretaget IP Devel SRL har nu slutförts och kommer att konsolideras i Enea per den 1 juni 2008.

IP Devel är specialiserat på utveckling av inbyggda system för telekommarknaden och på avancerad testverksamhet. Företaget har vuxit snabbt sedan starten år 2000 och omsatte i fjol cirka EUR 4 miljoner (SEK 37 miljoner) med god lönsamhet.
Enea är sedan 2006 en av IP Devels största kunder och samarbetspartners. IP Devel har cirka 120 anställda och kontor i Bukarest.
Enea erlägger EUR 3,2 miljoner (cirka SEK 30 miljoner) kontant för hela bolaget samt en tilläggsköpeskilling, baserad på IP Devels utveckling under kommande fyra åren. Säljare är bemanningskoncernen Adecco (76 procent) samt grundarna och vd (24 procent).

Comments are closed.