Enea ökade 2008

Nettoförsäljningen steg, kassaflödet förbättrades och vinsten ökade något. Det visade sig i senaste bokslut, helåret 2008.

Nettoförsäljningen ökade 12 procent till 918 (821) MSEK.  Av denna stod organisk tillväxt för 9 procent och köp av bolag för 3 procent.
Försäljningen av programvara steg med 9 procent till 338 (312) MSEK och service hade en tillväxt på 14 procent, till 579 (509) MSEK.
Kassaflödet, 82 (66) MSEK, var det högsta någonsin. I kassan fanns vid årets slut 122 MSEK, detta trots köpen av företag.
De tre företag som Enea tog över 2008 är IP Devel, specialiserat på utveckling av inbyggda system och testverksamhet, Netbricks, som utvecklar och levererar programvara för kommunikation, och Zealcore, som har utvecklat en kraftfull avlusnings- och diagnostikprogramvara för komplexa, uppdragskritiska inbyggda system.
För 2009 har man lagt ett sparprogram, värt 15 MSEK, vilken innebär att antalet anställda i Kista minskas med 25 personer. Motiven är att 2009 blir ett tufft år, att de operativa marginalerna sjunker och att utvecklingskostnaderna under senaste fem åren har ökat då man expanderade produktportföljen.
I Eneas analys av marknaden för telekom 2009 finner man att Ericsson planerar för nolltillväxt, Nokia Siemens Networks väntar sig 5 procents sänkning i europeiska tal medan Huawi ser fram mot 30 procents ökning.
Världsmarknaden för mobiltelefoner väntas minska för första gången. Nokia tror att nedgången hamnar på 10 procent.
Enea framhåller dock att dess försäljning drivs av kundernas teknologiutveckling som i hög grad syftar till mera komplexa mobiltelefoner. Framför allt ser man en möjlighet i ökad användning av multiprocessorlösningar där antalet utvecklingsprojekt väntas femfaldigas under de kommande två åren.

Comments are closed.