Sirius IT får order från EU-kommissionen

EU-kontoret CFCA, som koordinerar EU:s fiskekontroll, implementerar Sirius IT:s fartygsövervakningssystem vTrack. Community Fisheries Control Agency (CFCA) är ett kontor i EU-kommissionen som har till uppgift att säkra att alla EU-länders fiskekontroll fungerar. CFCA ska organisera koordinerade kontrollinsatser och inspektioner som utförs av flera medlemsländer samtidigt.
CFCA ska också assistera medlemsländerna i samarbetet och ska på det hela taget säkra att EU:s lagstiftning kring fiskekontroll efterföljs på ett effektivt och enhetligt sätt.

Som stöd för detta arbete ska CFCA implementera ett Vessel Monitoring System (VMS) som tar emot uppgifter om position för alla övervakade fartyg i alla medlemsländer. Det innebär att varje lands VMS ska skicka vidare alla sina positionsuppgifter till CFCA:s nya VMS. Sirius IT har fått uppdraget att leverera detta gemensamma system.
CFCA:s nya system bygger på Sirius IT:s system vTrack som idag används av bland andra EU-länderna Estland, Litauen, Tyskland, Holland, Slovenien, Polen och Danmark.

Comments are closed.