Embedded i snabba båtar, elbilar och knarkspaning

Årets omgång av Swedish Embedded Award är den trettonde i ordningen och bidragen spänner över ett ovanligt stort fält. Vad sägs till exempel om system för att få planande båtar att uppföra sig bättre i sjön, dra mindre bränsle och generera mindre svallvågor. Eller laddsystem för elbilar som klarar av att fördela tillgänglig effekt till de ställen där den bäst behövs. Eller ett handburet instrument som kan analysera misstänkta ämnen, t ex narkotika, snabbt och utan behov av att ens öppna påsen eller flaskan.


Serstech 100 Indicator kan analysera en rad olika substanser beröringsfritt

Äldrevård och sjukvård
Det finns alltså, som vanligt, en hel del oväntade bidrag, men också bidrag som följer en långsiktig trend. Minst tre av bidragen riktar sig till exempel direkt till sjukvård och äldrevård.
Två av de här bidragen tar sig an problemet med övervakning utan integritetsproblem. I bägge fallen ligger huvudfokus på åldringsvården och möjligheten att kunna detektera oväntade händelser som fall eller medvetslöshet. I ena fallet används en speciell vägg- eller takmonterad grafisk IR-sensor för att få nödvändiga indata och i andra fallet används ett armband med rörelsesensorer i kombination med positionsbestämning.


 Michael Collaros, Aifloo AB,  demonstrerar hur systemet känner av oväntade händelser

Ett studentbidrag försöker lösa problemet med diagnostisering av epileptiska anfall. Det kan ju ta lång tid mellan anfall och i dag måste patienten ligga på sjukhus i väntan på ett eventuellt nytt anfall. Med något som ser ut som ett enkelt pannband kan data hämtas in i patientens normala miljö och under mycket längre tid.

Avdelningen för friskvård och rehabilitering representeras av en elektroniskt styrd styrketräningsmaskin utan vikter. Maskinen har fokus på säkerhet och risken för klämskador har minimerats på ett listigt sätt.

IoT och portsystem
Naturligtvis finns också i år system för att förenkla användningen av Internet of Things. Ett av bidragen skiljer sig från det vanliga i det att utgångspunkten är system och mjukvara, medan den generella hårdvaran mera var ett "nödvändigt ont" för att förenkla användningen.


tingco Box är en embeddeddator för IoT

En IoT-liknande applikation är också det Internetbaserade passersystem som förenklar låsinstallation och hanterar intelligensen i varje separat lås. Systemet behöver inga centraldatorer, utan använder sig av molntjänster.

Inbyggd intelligens
Swedish Embedded Award delas ut till årets bästa konstruktioner inom embeddedteknik. Ett par av grundkraven är att bidragen skall innehålla inbyggd intelligens och vara kommersiellt intressanta.

Swedish Embedded Award består av tre separata priser under kategorierna Enterprise, Student och Micro/Nano. Företagspriset, kategori Enterprise, går till bästa embeddedkonstruktion från deltagande svenska företag. Studentpriset, kategori Student, går till bästa embeddedkonstruktion från studenter på svenska universitet/högskolor. Mikro/nano-priset, kategori Micro/Nano, går till bästa företags- eller studentbidrag som innehåller mikro/nanosystemteknik, t ex sensorer eller ställdon baserade på MEMS-teknik. Vinnaren av studentpriset får 50 000 kronor.

Vinnarna utses under Embedded Conference Scandinavia i Kista den 3 november.


Förra årets vinnare av Swedish Embedded Award0

Bakom Swedish Embedded Award står
* Svensk Elektronik – med sektionen Embedded Technology
* Tidningen Elektronik i Norden

Nominerade till Swedish Embedded Award 2015, kategori Enterprise

Aifloo Smart Care, Aifloo AB
(www.aifloo.com)
Kontaktperson: Anders Widgren, 0723 50 01 69, anders@aifloo.com

Aifloo Smart Care är ett trygghetssystem för äldre personer med funktionsnedsättning. Systemet baseras på en larmsändare som bärs på armen i form av ett armband och två eller flera mottagare som hanterar larm och inomhuspositionering. Armbandet innehåller biometriska sensorer, det är mycket litet och diskret och har en batterilivslängd på över ett år.
Systemet känner av lägesförändringar och rörelser och reagerar på oväntade beteenden, till exempel att en person ligger stilla på "fel ställe". Ett larm kan då skickas till en närstående eller till hemvården. Armbandet har också en konventionell larmknapp.

Systemet arbetar med beteendeanalys, både vad gäller den speciella patienten och beteenden från större grupper. Det lär sig att känna igen oväntade beteenden och positionsbestämningen gör att systemet kan skilja mellan beteenden på olika platser, t ex kök, sovrum eller badrum.
Tanken är att armband och mottagare skall vara gratis, medan tjänsten har en ganska låg månadskostnad. Systemet kommunicerar med närstående eller vårdgivare via en molntjänst och en app till mobiltelefon eller en webbtjänst.


Niklas Liu, Felix Etzler, Michael Collaros, Gustavo Layrisse, Anders Widgren, Aifloo AB

Charge Portal, Chargestorm AB
(www.chargestorm.se)
Kontaktpersoner: Patrik Lindergren, 0704 61 25 78, patrik@chargestorm.se, Stefan Gabrielson, 0760 44 81 00, stefan@chargestorm.se

Charge Portal är ett laddsystem för elfordon som kommunicerar med elfordon och backendsystemet på ett smartare sätt. Systemet kan dela tillgänglig effekt mellan anslutna fordon på olika sätt och debitera med olika tariffer beroende på prioritet.

Det här innebär att topparna kan jämnas ut och att den som driver laddstället inte behöver installera så hög effekt. De användare som inte behöver så snabb laddning kan få ett lägre pris, medan kunder som behöver extra snabb laddning får betala mer.

Systemet är baserat på ett laddkontrollkort (CCU), som kommunicerar med elfordon och backendsystemet. Det visar var tankställen finns och innehåller sofistikerad programvara för att kolla nätbelastning etc.


Patrik Lindergren, Chargestorm AB, med nya Charge Portal

De-Iceman, WFE Systems AB
Kontaktpersoner: Lars Friberg, 0705 18 17 97, lars-friberg@telia.com, Walter Engelhardt, 0707 40 25 24, w.engelhardt@weicon.se, Leif Wrenkler, 0707 22 66 11, leif@karnag.se

De-Iceman är framtagen för att minska energikostnaden för att hålla vattnet runt en båt eller en brygga isfritt. Systemet känner av när nyisbildning sker och startar då strömbildare eller luftkompressorer. När det inte längre bildas is stängs de energikrävande enheterna ner. Om isbildningen är för kraftig för strömbildarna går ett larm till båtägaren.

För att känna av nyisbildningen används en specialutvecklad roterande sensor. När sensorn slutar rotera, beror detta på att nyis har bildats och när den åter roterar bildas inte längre någon is. Det här ger mycket noggrannare indikation än med temperaturgivare, då felmöjligheterna är mycket större.


Zacharias Brandt, Z Electronics och Lars Friberg, WFE Systems AB, har tagit fram ett system för att hålla isfritt runt båtar och bryggor med låg energiförbrukning.

Serstech 100 Indicator, Serstech AB
(www. serstech.com)
Kontaktpersoner: Jan Sonnvik, 0702 24 25 86, js@serstech.com, Peter Höjerback, ph@serstech.com

Serstech 100 Indicator är en handburen spektrometer som beröringsfritt identifierar olika typer av substanser, till exempel narkotika eller sprängämnen snabbt och lätt. Systemet ger ett smidigt alternativ till de omständliga, dyrbara och tidsödande rutiner som är vanliga idag.
Tullen, Polisen, Räddningstjänsten och Försvaret kommer dagligen i kontakt med okända substanser. Serstech har utvecklat en spektrometer, som inom 30 sekunder identifierar ämnet och säger vilken åtgärd som bör vidtas.

Instrumentet använder laser, som belyser ämnet, varefter en unik reflex skickas till instrumentet. Reflexen jämförs med en databas med idag ca 8 000 substanser och efter matchning presenteras namnet på ämnet. Instrumentet kan också ställas in för att enbart larma när det upptäcker ett eller flera förinställda ämnen. Databasen uppdateras ständigt och användaren kan också lägga till egna substanser.

Serstech använder Ramanspektroskopi, en teknik som upptäcktes ca 1930 och gav Nobelpris till indiern C.V. Raman. Serstechs instrument är handburet, till skillnad från de flesta konkurrerande instrument, som är stora och stationära.


Jan Sonnvik, Kristin Eybert-Bérard, Serstech AB


Serstech 100 Indicator, från Serstech AB

Optiska sensorer inom Vård och Omsorg, Ruffcom AB och LinTech_Embedded AB
Kontaktpersoner: Arto Brushane, Ruffcom AB, 0705 59 09 17, arto@brushane.se, Jerry Lindblom, LinTech_Embedded AB, 0705 95 20 48, jerry@lintech-embedded.se

Kameraövervakning av äldre och vårdtagare är tidskrävande, integritetskränkande och ineffektivt. Men med hjälp av IR-sensormatriser och rörelsesensorer går det att hämta in tillräckligt mycket information för att upptäcka problem, utan integritetsproblem. Systemet kan till exempel upptäcka att en vårdtagare ligger på golvet och inte kan komma upp. Informationen överförs via Internet och visualiseras hos personal eller anhöriga via ett webbgränssnitt eller en app i mobiltelefonen. Systemet har testats i äldreboenden i Arvidsjaur och Skellefteå.

Innovation 1: den optiska sensorn, kan detektera om en brukare hamnat på golvet, fallit ihop på toaletten etc.
Innovation2: Systemlösning med ständigt uppkopplade sensorer. En Gateway insamlar, trådlöst, information från alla äldreboendes tillstånd.
Innovation 3: Visualisering av sensordata och larm. Systemet förmedlar info till PC, webbplattor eller appar.


Arto Brushane, Ruffcom AB, Jerry Lindblom, LinTech_Embedded AB

Zipwake, Zipwake AB med utvecklingspartner Tritech AB
(www,zipwake.com)
Kontaktperson: Magnus Janemyr, Tritech, 0733 35 21 21, magnus.janemyr@tritech.se

Zipwake är ett trimningssystem baserat på interceptorteknik för planande och halvplanande båtar. Produkten gör att båten snabbare kommer upp i planing och därmed drar mindre bränsle och genererar mindre svallvågor. Systemet kompenserar också automatiskt (eller manuellt) för våg- och vindrörelser och ändrad belastning i alla led (roll, pitch och yaw). En stor fördel med systemet är att en planande båt kan köras i lägre, halvplanande, hastighet i vettigt trimläge och utan att dra upp stora svallvågor.

Systemet ersätter konventionella trimplan med interceptorer, en typ av "planka" med vass kant som sticks ner ett litet stycke i vattnet och ändrar vattnets strömning. Interceptorerna monteras i aktern på båda sidorna och styrs från en liten grafisk styrenhet med inbyggt gyro och GPS. Det är möjligt att ha flera styrenheter. Systemet är avsett både för relativt små och för mycket stora båtar.


Magnus Janemyr, Tritech AB, Mattias Hedlund, Zipwake AB


Styrenhet, Zipwake

tingco Box, Info24 AB
(www.tingco.com)
Kontaktperson: Hans Nottehed, 0768 71 66 02, hans.nottehed@tingco.com

tingco Box är en multifunktionell embeddeddator, som gör det möjligt för företag att snabbt komma igång med Internet of Things.

Till detta finns en marknadsplats ”app market” från vilken man kan ladda ner appar. Systemet har testats bland annat för att styra P-hus, styra smarta hem och ta betalt i en lunchrestaurang. Det används t ex för att ha koll på den egna energiförbrukningen i lägenheter i Djurgårdsstaden. Systemet har hög säkerhet.

Systemet togs från början fram för att förenkla användningen av de egna IoT-apparna, men är öppet så att även egenutvecklade appar eller appar från andra tillverkare kan användas.


Björn Sabel och Hans Nottehed, Info24 AB ligger bakom tingco Box

Nominerade till Swedish Embedded Award, Student Category

Modern Träningsmaskin
Fisnik Behramaj, Högskolan i Halmstad

Kontaktperson: Fisnik Behramaj, 0736 28 77 83, Fisnik.Behramaj@hotmail.com

Systemet består av en elektroniskt styrd styrketräningsmaskin, som inte nyttjar vikter för att ställa in ”svårighetsgraden”. Målet har varit att eliminera skador vid hantering av vikter.
På stången sitter två FSR-sensorer (kraftsensorer). Deras uppgift är att alltid se till att strömmen, som ”bromsmotorn” erhåller, bryts när användaren öppnar sina händer.
Styrketräningsmaskinen är i första hand framtagen för användning i hem och i rehabiliteringssammanhang.


Fisnik Behramaj, Högskolan i Halmstad, har utvecklat en elektroniskt styrd träningsmaskin utan vikter


Säkerhetsgreppet på träningsmaskinen minimerar klämrisker

Portiér
Tobias Järvås, Kristoffer Bengtsson, Högskolan i Halmstad

Kontaktpersoner: Tobias Järvås, 0730 96 96 22, tobias.jarvas@gmail.com, Kristoffer Bengtsson, 0709 31 48 38, kristoffer.bengtsson@icloud.se

De flesta inpasseringssystem i t ex studentlägenheter och mindre hyreshus är dyra att installera och har större delen av "intelligensen" samlad i en centralenhet som monteras någonstans i huset. Det begränsar möjligheterna till smarta lösningar vid varje enskild dörr.

Portiér samlar i stället all intelligens i den enhet som sitter vid låset, där det också finns Internetuppkoppling och Bluetooth-kommunikation. Centralfunktionerna kan på det sättet läggas ut som en molntjänst och mobiltelefonen kan användas som nyckel. Portkoden, som främst används för besökare, byts en gång per dygn.
Systemet testas nu i en fastighet i Hässleholm och De båda innovatörerna har startat ett företag, Fortnight Access Control, för att kommersialisera produkten.


Tobias Järvås och Kristoffer Bengtsson, Högskolan i Halmstad, har utvecklat ett innovativt passersystem

Walnut Waves
Robert Persson, Henrik Jern, Högskolan i Halmstad

Kontaktpersoner: Robert Persson, 0706 01 66 62, robert.v.persson@gmail.com, Henrik Jern, 0730 60 02 85, henrikjern1991@gmail.com

Att diagnosticera epilepsi är svårt, eftersom symptomen ofta uppträder med ganska långa intervall. Idag går det till så att patienten läggs in på sjukhus i upp till fyra dagar och får bära en "mössa" med ett antal sensorer för EEG-mätning (kontaktpunkterna "smörjs" med en gel för att förbättra anslutningen). Det här är dyrt för sjukvården och jobbigt för patienten. Det finns heller ingen garanti för att nya epilepsianfall inträffar under observationstiden.

Med Walnut Waves EpBand reduceras antalet sensorer till fyra och sensorer, elektronik och informationslagring får plats i ett smidigt pannband. Pannbandet kan bäras under en längre period (ingen kontaktgel) och registrerar EEG-data under hela tiden. När ett epilepsianfall har inträffat kan pannbandet tas med till sjukhuset, där informationen laddas ner och analyseras.

Systemet har fått godkänt för inledande kliniska studier.


Robert Persson och Henrik Jern, Högskolan i Halmstad har utvecklat EpBand

Comments are closed.