Annons

Elpriset når rekordnivåer

Under morgonen sattes ännu ett prisrekord på el i södra Sverige. Med ett produktionspris över tre kronor per kWh innebär det ett konsumentpris över fyra kronor. I Danmark ligger priset ytterligare en krona högre.

De höga elpriserna i Europa beror till stor del på de mycket kraftiga höjningarna av naturgaspriset de senaste månaderna. De senaste årens försök att ställa om elproduktionen till en kombination av vindkraft och gas har gjort framför allt Tyskland extremt känsligt för gasleveranser och gaspriser. Den fortsatta neddragningen av stabil elförsörjning i form av kärnkraft och kolkraft har gjort elmarknaden mycket volatil.

Att också Sverige dras med i prisuppgångarna beror till stor del på att nedläggningen av de två kärnkraftreaktorerna Ringhals 1 och Ringhals 2 de senaste två åren fått fullt genomslag. Stängningen av Ringhals 2 i slutet av 2019 märktes knappast allt under 2020, framför allt på grund av ovanligt kraftiga vattenflöden. Vindkraften hade också ett rekordår 2020.

Comments are closed.