Elpida ansöker om konkursskydd

Det japanska DRAM-företaget Elpida Memory, Inc. meddelar att man lämnat in en ansökan om konkursskydd  för att inleda ett omorganisationsförfarande. Det samma gäller dotterbolaget Akita Elpida Memory, Inc. Det här uppges vara den största konkursen i Japan på två år då företagets skulder uppgår till 448 miljarder yen, vilket motsvarar över 36 miljarder svenska kronor.

Elpida (tidigare NEC Hitachi Memory, Inc.) grundades i december 1999 och startade sin verksamhet inom utveckling av DRAM-produkter i april 2000. I mars 2003 blev Elpida det enda företaget i Japan att vara specialiserat på DRAM.

Som ett resultat av en ökning av produktionskapaciteten genom investeringar i avancerade anläggningar och utrustning inför en förväntad ökning av efterfrågan under 2006 och 2007 på persondatorer och en kapacitetsökning av DRAM per enhet överträffade tillgången på DRAM vida efterfrågan. I början av 2007 började priserna på DRAM falla kraftigt och, tillsammans med en kraftigt vikande efterfrågan på företagets produkter med början under hösten 2008 föll priserna ytterligare, vilket resulterade i en urholkning av företagets resultat jämfört med tidigare år.

I dem här situationen godkändes en rekonstruktionsplan för företaget av det japanska ekonomiministeriet, som gav stöd för att bland annat förbättra företagets produktivitet och marknadsandel genom investeringar i avancerade fabriker och utrustning. Men på grund av en rekordstark yen gentemot dollarn och ytterligare prisfall på DRAM-produkter på grund av tuffare konkurrens på marknaden förvärrades situationen ytterligare. Dessutom stagnerade efterfrågan på DRAM på grund av översvämningarna i Thailand. Därmed konstaterar nu Elpida att företaget riskerar en situation med brist på kontanter. Elpida kommer nu att leta efter sponsorer för att rekonstruera företagets affärsverksamhet, betala tillbaka så mycket som möjligt till sina fordringsägare och under överinseende av Tokyo District Court försöka återuppbygga verksamheten, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.