Elcoteq hade tufft år

Elcoteq gjorde en förlust på 96,3 miljoner euro på en omsättning av 4 042,9 miljoner euro en minskning på 6 procent   Försäljningsminskningen förklaras med nedgång i bokning av Elcoteqs störtsta kund och därigenom sjunkande volymer.  Elcoteqs tyska fabrik drabbades hårt av sammanslagningar som gjordes under året inom telekommunikationsindustrin. Fabriken i S:t Petersburg har haft dålig lönsamhet på grund av låg beläggning.

 

Elcoteq har vidtaget aktionsplaner för att förbättra resultatet dels genom minskning av personal, och dels genom nedläggning eller försäljning av fabriker.

I Finland har man minskat med 450 personer och är idag är bara 260 av bolagets 24200 anställda kvar i den finska enheten. Fabriken i Lohja såldes i till Sponda Kiinteistörahasto i oktober, och enheterna för introduktion av nya produkter och produktutveckling i Esbo respektive Salo har stängts. Enheten i Offenburg i Tyskland säljs och produktionen vid fabriken i S.t Petersburg minskas,

 

Elcoteq är Europa’s största kontraktstillverkare och världens tredje största inom telekommunikationssegmentet med marknadsandel omkring 7 procent. Kontraktstillverkning för terminalprodukter (mobiltelefoner) står för 79 procent och  infrastruktur (basstationer) för 21 procent av omsättningen inom telekommunikation.. Bland ledande kunder räknar man Ericsson, Nokia Mobile Phones, Nokia-Siemens, Philips, Research in motion (RIM), SonyEricsson och Thomson. 

I mars annonserades kontrakt med två nya kunder inom Wimax, Redline Communications för amerikanska marknaden och Telsima Corporation där produktionen skall göras i Bangalore i Indien

Comments are closed.