El från bränsleceller ett alternativ

Mer och mer tekniskt avancerad militär utrustning ökar behovet av en effektiv och pålitlig energiförsörjning med låg vikt. Försvarets materielverk (FMV) konstaterar i en teknologistudie att bränsleceller inom några år kan vara ett alternativ för försvaret.

En bränslecell kan drivas av vätgas och syre med vatten som enda restprodukt. Men även andra alternativa bränslen finns, såsom metanol, flygfotogen och diesel. Andra fördelar är att bränslecellen väger lite i förhållande till den energi den ger plus att det ger tysta system med låga drift- och underhållskostnader.

FMV har på uppdrag av Försvarsmakten drivit ett projekt för att få svar på om bränsleceller skulle kunna ersätta batterier för soldatbruk och fungera som hjälpkraftaggregat eller batteriladdare.

– Där är vi inte ännu. Men faktum är att inom två till fem år tror jag att det kommer att finnas batteriersättare för personburen utrustning som radio, kommunikationsutrustning och GPS, säger Erik Prisell, strategisk specialist vid FMV och teknisk samordnare i projektet.

Vid det seminarium som FMV arrangerade och som var en del i bränslecellsprojektets avrapportering till Försvarsmakten pekade mycket på att dessa system kommer att drivas av bränslet metanol. Det beror på att vätgas är skrymmande och att frågan om lagring av vätgas har en bit kvar innan den är löst, skriver FMV i ett pressmeddelande.

På något längre sikt, om cirka fem år, hoppas Erik Prisell att det kan finnas större system tillgängliga. Dessa kan komma att drivas av försvarets enhetsbränsle, JP8, det vill säga flygfotogen. Detta trots att bränslet har en komplicerad kemisk sammansättning med mycket svavelinnehåll, något som bränsleceller inte tål.

– Inom projektet har vi löst frågan om JP8 som bränsle till ett bränslecellssystem. Ingen enkel uppgift med tanke på att bränsleceller inte kan hantera andra bränslen än vätgas hur som helst, säger Erik Prisell.

En del i projektet har varit att etablera samarbeten med externa parter för att klara den forsknings- och utvecklingsverksamhet som behövs. Industri, universitet och högskola har varit viktiga parter i arbetet. Ur det här samarbetet har det kommit fram demonstratorer och prototyper men även produkter redo för marknaden, enligt FMV.

Comments are closed.