Nokias resultat överraskade men 1 800 ska bort

Nokia rapporterar en nettoförsäljning på 10,3 miljarder euro för Q3 2010, en ökning med 5 procent jämfört med Q3 i fjol och en 3-procentig ökning sedan föregående kvartal i år. Samtidigt ska personalstyrkan minskas med 1 800.

Resultatet före skatt var 321 miljoner euro för tredje kvartalet, vilket överraskade ekonomianalytikerna, enligt en samstämmig ekonomimediakår. Men i ett separat pressmeddelande meddelar Nokia att personalstyrkan ska minskas med upp till 1 800 medarbetare.

Nokia har meddelat sina anställda att företaget avser accelerera sin omställning till att öka lyhördheten mot kundkrav och minska ”time to market” för att öka sin effektivitet. Enligt planen ska verksamheten som skapar produkter inom Nokias Symbian Smartphones-organisation, likväl som Nokias Service-organisation och vissa bolagsfunktioner förenklas.

– Förändringar som berör personalen är alltid svåra. Vi har ett åtagande att leda de här förändringarna på ett sätt som återspeglar Nokias värderingar och kommer att stödja berörd personal med alternativa lösningar, såsom att hjälpa dem finna nya positioner inom företaget, säger Juha Äkräs, Executive Vice President, Human Resources.

De planerade förändringarna förväntas leda till en minskning med upp till 1 800 anställda när aktiviteter läggs ner eller integreras. Nokia kommer att inleda konsultationer med de anställdas representanter angående dessa planer, skriver Nokia i sitt pressmeddelande.

Comments are closed.