Ekosystem för TSN

Congatec lanserar nu ett nytt ekosystem för TSN, avsedd för nätverkskopplade fabriker och kritisk infrastruktur. Målet är att göra det lika lätt för tillverkare av realtidssystem att koppla samman tidskritiska lösningar som att använda Ethernetinfrastruktur.

Tidskritiska lösningar kräver säker realtidskommunikation och det är lätt att nå via TSN (Time Sensitive Networking). Congatecs plattformar är konstruerade för kommunikation med låg latens och använder en realtids ”hypervisor” för att hantera deterministisk och säker dataöverföring och -hantering mellan enheterna och realtids-”moln” i industriell miljö.

Ekosystemet för TSN inkluderar alla de senaste COM-modulerna och gör det också möjligt att använda 5G-anslutning för realtid.

Comments are closed.