Effektsnålt välljud

Wolfson, specialist på kretsar med hög ljudkvalitet för portabel konsumentelektronik där man önskar hög batterilivslängd, har presenterat en ny krets som vänder sig till en ökande marknad för portabel multimediautrustning.

Batterilivslängden är den parameter som för närvarande tilldrar sig störst intresse. Processoreffekten för att avkoda en ljudfil har med åren kunnat minskas successivt. Wolfson anger från 50 mW år 2003 till 12 mW år 2009. Det ställer krav på att övriga kretsar också blir effektsnålare. Det i det sammanhanget Wolfson Microelectronics WM8903 ultra low power CODEC kommer in.
Den största effektbesparningen i kretsen kommer från audioslutsteget. Det är av klass W, som i Wolfson, vilket utgör en patenterad kombination av klass G och H. I princip känner man av envelopen hos inkommande signal för att styra ("feed-forward") matningsspänningen (via laddningspumpar- en för plusmatning, en för minusmatning) till det switchade slutstsget.
En annan finess är eliminering av "klick"-ljud vid omkoppling av ingångarna. Detta görs med servokretsar för att behålla likspänningsbalansen på utgången. Vid spänningstillslag ser en sekvenskrets till att olika delar av kretsen spänningsförsörjs i rätt ögonblick.
Man kan välja osymmetrisk (single ended), differentiell eller "pseudodifferentiell" ingång. Dessutom finns ingångar för analog eller digital (MEMS) mikrofon.
Ingångarna kan förinställas via en enkel instruktion över I2C-buss. Programvaran WISCE genererar C-kod.
För att ytterligare minska effektförbrukningen i kretsen används Wolfsons nya SmartDAC-teknik i WM8903.
Kretsen spänningsmatas med 1,8 V.

 

Comments are closed.