Allians för EnOcean

EnOcean Alliance har fått en flygande start, med 50 medlemmar. EnOcean har utvecklat en trådlös teknik som är så effektsnål att den inte kräver yttre strömkälla. Pizoelektrisk effekt, eller elektromagnetiskt genererad effekt i exempelvis strömbrytare är tillräckligt för att driva de olika elementen.
Det första engelska företag att stödja alliansen var MK Electric, ett Honywell-företag, som utnyttjar EnOcean-tekniken i sina trådlösa strömbrytare, i produktserien Echo. Texas Instruments tillkännagav nyligen att man tänker utnyttja tekniken liksom andra aktörer som Masco, Siemens, Leviton, Osram Sylvania, Distech Controls, Omnio och Termokon.
Det finns 70 företag som idag tillsammans tillverkar 300 olika produkter enligt EnOcean-konceptet. Totalt har 10 000 byggnader utrustats med trådlös teknik enligt EnOcean.

Comments are closed.