Effektsnål transceiver för industrin

ADF7024, från Analog Devices Inc, lämpar sig för ett brett spann av industriella användningsområden, däribland säkerhet och byggnadsautomation där man behöver korthålls radiokommunikation på ISM-banden 433, 868 eller 915 MHz.

Transceivern uppfyller kraven i europeiska ETSI EN300-220 och nordamerikanska FCC Part 15.
Samtidigt lanserar ADI även ADRadioNet, en trådlös protokollstack för nätverk med låg effektförbrukning, och utvärderings- och utvecklingsplattformen EVAL-ADF7024MB4Z, anpassad för ADF7024-transceivern.
Transceiverkretsen kan konfigureras för frekvenser mellan 431 och 435 MHz samt mellan 862 och 928 MHz.
De datahastigheter som stöds är 9,6, 38,4, 50, 100, 200 och 300 kbit/s. Modulationen är antingen frekvensskift mellan två frekvenser (FSK) eller Gaussiskt frekvensskift. Uteffekten kan programmeras i 0,5 dB steg upp till +13,5 dBm.
Mottagarkänsligheten är -111 dBm vid 9,6 kbit/s. Blockeringsegenskaperna anges som 76 dB vid 10 MHz offsetfrekvens.
Protokollstacken ADRadioNet medger ett självläkande trådlöst flerhoppsnät och tillståndslös routing möjliggör omedelbar återhämtningsuppstart.
Robusta nätverk kan byggas ut tack vare att kanaldiversitet tillämpas.
Protokollet kan användas utan avgift, under förutsättning att en ADI-transceiver används.
Utvärderings- och utvecklingsplattformen EVAL-ADF7024MB4Z har ett lättanvänt, grafiskt utvärderingsgränssnitt. Den innehåller valbara radioprofiler och exempel på kod för mikrokontroller.

 

Comments are closed.