Effektivare modulering täcker fler taggar

ZETA Alliance-medlemmarna Socionext Inc. och Techsor Inc. tillkännagav idag en gemensam ansträngning för att demonstrera användningen av ZETag, en IoT-tagg som följer standarden ZETA LPWA (Low Power Wide Area) för trådlös kommunikation. Den nya demonstrationen, som kommer efter en demonstration i september 2022 för utomhuskommunikation, utvecklar användandet av ZETag för en mängd produkter i konsument- och industrimarknaden för IOT.

Senaste demonstrationsexperimentet verifierar prestanda i ett användningsfall för resurshantering vid inomhusanvändning, en miljö där kommunikation är mer utmanande än utomhus.

Insatsen i september 2022 inkluderade medlemmar från ZETA Alliance som tillsammans genomförde test för utomhuskommunikation för ett Advanced M-FSK-kompatibelt taggutvärderingssystem som uppvisade mer pålitlig kommunikation än konventionella taggar.

Experimentet använde den första ZETag som är utrustad med SC1330A från en testproduktion från Toppan Inc., en medlem i ZETA Alliance. ZETag som använder SC1330A LSI stödjer Advanced M-FSK-modulation. Kommersiell produktion påbörjades i mars 2023.

Demonstrationstaggarna sattes fast på objekt i Socionexts Kyoto-kontor och verifierades över en tidsperiod på ungefär två månader, med hjälp av en väl positionerad antenn som mottog regelbunden kommunikation från taggarna. Resultaten visade att systemet fungerade utmärkt med bara en accesspunkt för kommunikation med 50 taggar utspridda över två våningar.

Techsor har samtidigt utvecklat en visualiseringsplattform med hjälp av Microsoft Power BI som tillhandahåller information om resursförteckning och temperaturförändringar i inomhusmiljöer.

Översikt av demonstrationsexperimentet:

Syfte: Att genomföra ett demonstrationsexperiment av ett resurshanteringssystem med hjälp av ZETag i en kontorsmiljö med syftet att (1) öka kompetens och kunskap och (2) identifiera och lösa eventuella problem, så som enhets- och systemförbättringar, innan kommersialisering.

Varaktighet: 28 februari till 28 april 2023

Plats: Socionexts Kyoto-kontor. (Shimogyo-ku, Kyoto), ett område på ungefär 3,700 m2, våning 6 och 7 i Kyoto Research Park Building 10

Taggarna skickar ID-information vid förinställda intervall eller när acceleration (vibration) upptäcks. Överförd data inkluderar också information gällande temperatur och GPS (utomhusanvändning) som samlas in av taggen. Taggarna använder 920MHz-bandet med 10dBm (10mW).

1 Taggar fästes på baksidan av bildskärmar, utspridda på våning 6 och 7 i Socionexts Kyoto-kontor (50 bildskärmar jämnt fördelade över kontoret)

2 Taggarna skickade sina ID-data samt mätningar för omgivningstemperatur en gång var 30:e minut. Överföring aktiverades också av aktivering av taggens accelerometer.

3 En accesspunkt installerades på våning 7 och användes för att motta överföringar från taggar på våning 6 och 7 under experimentet.

4 Den insamlade informationen analyserades för att fastställa det lämpliga överföringsintervallet för resurshantering och för att studera det bästa sättet för hur informationen ska presenteras i applikationen.

5 Informationen analyserades också för att fastställa fördelarna med att använda temperatursensorer och accelerometrar inkluderade i taggen.

Demonstrationsexperimentet bekräftade att det, med hjälp av Advanced M-FSK-modulering för att förbättra känslighet inomhus där trådlös kommunikation kan vara svår, är möjligt att med endast en accesspunkt installerad på en lämplig plats att automatiskt verifiera förekomsten av ett stort antal objekt utspridda över två våningar, var och en med ungefär 3,700 m2 golvyta.

Demonstrationsexperimentet bekräftade också att de data som samlats in från temperatursensorerna i Toppan-taggarna kan användas för andra syften än resurshantering, såsom övervakning av temperatur i kontoret.

Microsoft Power BI användes också för att bygga en realtidsplattform for att presentera informationen, vilken hämtades från Toppan ZETagDRIVETM-plattformen via en API.

Tillsammans demonstrerade resultaten fördelarna med taggarna för att spåra resursförteckningar och för miljöavläsning.

Framtidsplaner:

Detta demonstrationsexperiment bekräftade lämpligheten för ZETag för resurshantering och automatisk inventering inomhus, vilket vanligtvis är något som måste göras manuellt, tillsammans med sensorer för temperatur, luftfuktighet och annat för att möjliggöra miljöövervakning.

Enligt rapporter för RFID-marknadsundersökning som publicerats av Global Information så har den globala marknaden för RFID-taggar, inklusive ZETag, en total marknadsandel på $14,9 miljarder under 2022, och förväntas växa till $35,6 miljarder till 2030. Eftersom ZETag har längre kommunikationsräckvidd jämfört med tidigare RFID:er, så kan dess unika egenskaper användas i en mängd olika tillämpningar och marknadsområden.

Hos Socionext förväntar man sig kunna arbeta med andra medlemmar i ZETA Alliance för att marknadsföra taggarna för att inte bara användas i logistikspårning och resurshantering, utan också för ett bredare utbud av tillämpningar som inkluderar smarta byggnader och smart jordbruk.

Comments are closed.