EEPROM-kretsar med unikt ID

Microchip lanserar en familj av seriella EEPROM-kretsar med ett unikt, förprogrammerat 32-bitars serienummer. För tillämpningar som kräver längre ID-nummer kan koden förlängas.

 

Dessa 2 kbit seriella EEPROM-kretsar finns i standardbussar som I2C, SPI och Microwire, och integrerar upp till 1,5 kbit minne som kan användas som ett standard-EEPROM. Microchip har dessutom lanserat en 256 kbit I2C-krets med unikt ID, som utöver 32-bitars serienummer även innehåller MAC-adresserna IEEE EUI-48 och IEEE EUI-64. Dessa IDn finns i ett skrivskyddat område i minnet, vilket ger användare up till 224 kbit EEPROM för tillämpningar.
Microchip har också utökat sin existerande portfölj av kretsar med MAC-adressen EUI-48 genom att lansera en familj med förprogrammerade EUI-64 MAC-adresser. Dessa 2 kbit EEPROM-kretsar finns i I2C-, SPI- och UNI/O-bussar, vilket ger enkel och billig tillgång till MAC-adresser, och har upp till 1,5 kbit EEPROM som kan användas för lagring av konfigureringsinställningar, eller för anteckningar vid buffring av små datamängder.

Comments are closed.