E-hälsobolaget Magnea tar in 1,9 miljoner

Magnea, som utvecklar avancerad rörelsedetektion inom sjukvård och äldreomsorg, har tagit in 1,9 miljoner kronor från de två svenska affärsänglarna Elis Nemes och Karl-Mikael Syding. Elis Nemes på Finninvest AB tar även plats i styrelsen. Genom att mäta specifika rörelser motiverar Magnea patienter och brukare till att vara fysiskt aktiva, samt erbjuder personal ett objektivt verktyg att mäta aktiviteten, något som idag saknas.

 

Fysisk aktivitet är väldigt viktig, även när vi blir äldre. En frisk 70-åring tappar upp till 10 procent av sin muskelmassa efter bara 10 dagar på sjukhus eller äldreboende på grund av sängliggande och inaktivitet. Investeringen i Magnea ska hjälpa till att ändra på den siffran.
– Magnea har utvecklat en spännande och banbrytande teknik som hjälper personer på äldreboende samt patienter på sjukhus att få bättre livskvalitet genom bibehållen fysisk styrka och mobilitet, säger Elis Nemes på Finninvest AB, en av affärsänglarna som investerat i Magnea. Jag är glad att kunna bidra till denna verksamhet och är övertygad om ett varmt mottagande av detta hjälpmedel både i Norden och på hela internationella marknaden,
Magnea har även ingått avtal med Attendo, den enskilt största privata aktören inom nordisk äldreomsorg. Magnea kommer under våren att initialt lansera sin produkt på två av Attendos äldreboenden i Stockholmsregionen.
– Tillsammans med Attendo vill vi belysa vikten av fysisk aktivitet hos sjukhuspatienter samt brukare i äldrevården, säger Med. Dr. Johan Hedevåg, grundare och VD på Magnea. Inaktivitet på sjukhus och vårdboenden är kopplat till ett trettiotal sekundära sjukdomstillstånd som i sin tur leder till längre vårdtider. Det kostar samhället hundratals miljoner kronor varje år och är något som kan motverkas genom att vårdgivare fokuserar på att uppmuntra sina brukare och patienter till att röra på sig.
Magnea har sitt ursprung i Clinical Innovation Fellowship (Karolinska Institutet, KTH och Stockholms Läns Landsting). En oberoende analys utförd av konsultbyrån Parexel visar att Magneas system är dominant; det både minskar risken för falltrauma, blodproppar och trycksår, samt att de enskilda klinikerna som använder systemet faktiskt sparar pengar i sin budget.
Magnea har långt gångna samtal med flera andra kunder inom sjukvård och äldreomsorg i Sverige och Finland. Företaget kommer att lansera brett på den Nordiska marknaden under 2016, och 2017 är siktet inställt mot EU.

Comments are closed.