Forskarna som siktar mot Hollywood

I ett samarbete mellan KTH och Stockholms konstnärliga högskola har två forskare utvecklat ett digitalt verktyg för animerade bildmanus, så kallade previsualiseringar. Det gör denna del av filmandet både betydligt billigare och mer effektivt.

 

Verktyget är så lovande att Simon Alexanderson och Mirko Lempert har blivit inbjudna som experter till filmfestivalen i Berlin denna vecka för att presentera sitt arbete för filmbranschen.
Inom filmindustrin används idag bildmanus, eller storyboard på engelska, för att visa hur en film ska skapas och se ut innan kamerorna börjar rulla. Bildmanus är alltså ett verktyg som gör att filmteamet bättre ska kunna förstå och kommunicera runt arbetet. Att använda sig av bildmanus är dock inte alltid supereffektivt, speciellt inte för komplexa scener med många effekter.
Forskningsprojektet har gått ut på att utveckla och testa snabba och intuitiva sätt att så att säga previsualisera filmer med hjälp av motion capture- och dataspelsteknik i form av spelmotorn Unity.
– Verktyget, som hittills gått under namnet Interactive Previs, kan användas för att utforska så väl ett visuellt bildspråk som att kommunicera den vision man har, berättar Simon Alexanderson, forskarstuderande på avdelningen för tal, musik och hörsel vid KTH.
Idéen kommer från att storfilmsproduktioner med stora budgetar i Hollywood producerat visuella animerade förlagor av filmer före inspelning. Eftersom det inte finns så många storfilmer med enorm budget i Norden har Simon Alexanderson och Mirko Lempert i stället utvecklat ett sätt att göra en animerad förlaga av en film istället virtuellt till en kostnad som motsvarar en bråkdel av den i Hollywood.
– Verktyget är anpassat för svenska filmbudgetar. Här hemma är det väldigt ovanligt att skapa en animerad förlaga, det kostar helt enkelt för mycket.
Därmed gör verktyget det möjligt även för svenska filmmakare att få ut mer för pengarna. Att öka kvaliteten, minimera risken för att något går fel under filmandet och att effektivisera produktionsprocessen.
Den 11 februari startar filmfestivalen i Berlin. Då är Simon Alexanderson och Mirko Lempert inbjudna som experter att presentera sitt arbete på Berlinale Talens.
– Det känns fantastiskt att Berlinale Talents bjuder ner oss för att introducera vårt verktyg i en heldagsworkshop för 25 filmfotografer från hela världen, säger Mirko Lempert, lektor på institutionen för film och media vid Stockholms konstnärliga högskola. Det visar bara på vilka möjligheter det kan finnas när konst och teknologi ingår i ett samarbete.
Siktar ni mot Hollywood?
– Ja, varför inte! Även när jag jobbade på Disney Research i somras pratade man om att få snabbare feedback under previsualiseringsfasen, säger Simon Alexanderson. Det centrala är att direkt kunna testa nya visuella idéer. Det är den aspekten som är mest intressant, kanske inte den ekonomiska biten.
Han tillägger att verktyget de tagit fram skulle kunna vara ett första steg av två i pre-visualiseringar. Sedan tar filmteamet resultatet från hans och Mirko Lempert verktyg och fortsätter arbeta med det i andra visualiseringsverktyg.
Interactive Previs fungerar så att man först bygger en 3D-miljö, till exempel ett rum inklusive skådespelare. Denna miljö projiceras på ett bord och man kan flytta runt objekt som symboliserar skådespelare och kameror för att testa allt från ut- och inzoomningar till kameraåkningar och panoreringar.
Verktyget visar väldigt tydligt hur olika filmscener kan te sig och direkt skapas ett diskussionsunderlag där exempel regissörer, filmfotografer och scenografer kan diskutera så väl visioner som problem.
Simon Alexanderson och Mirko Lempert har redan låtit sitt verktyg jobba då de previsualiserat ”Siv sover vilse”. Filmen har för övrigt världspremiär på filmfestivalen i Berlin då den är öppningsfilmen i barnsektionen 7 – 14 år. Filmfestivalen äger rum mellan 11 och 21 februari.

Comments are closed.