Chefen för PTS lämnar sin post

Göran Marby har begärt sitt entledigande från tjänsten som generaldirektör och chef för Post- och telestyrelsens, PTS. Han kommer under våren att tillträda som ny vd för den ideela internetorganisationen ICANN.

Göran Marby har varit anställd som generaldirektör på Post- och telestyrelsen sedan januari 2010 och hans uppdrag förlängdes i oktober 2015 med ytterligare tre år.

– Jag beklagar att Göran Marby kommer att lämna sitt uppdrag vid Post- och telestyrelsen. Han har gjort ett bra arbete och jag hade gärna sett att han stannat tiden ut, men jag respekterar hans beslut. Det är positivt att ICANN rekryterar en svensk till uppdraget som vd, det är ett kvitto på att Sverige ligger i framkant när det gäller vårt arbete med digitalisering och IT, säger it-minister Mehmet Kaplan i ett pressmeddelande från regeringen.

Comments are closed.