Dubbelkyld MOSFET tål mer

Texas Instrument har utvecklat en ny kapsel för effekt-MOSFET som tack vare bättre termiska egenskaper klarar 80 procent högre effekt och 50 procent mer ström än dagens MOSFET med samma fotavtryck på kretskortet.

DualCool NexFET heter en den nya typen av MOSFET som förutom undersidan även kan kylas på ovansidan för att passa i högströms DC/DC-omvandlare.
Med en sådan MOSFET kan en enfas 35 A buck-omvandlare åstadkommas. MOSFETen kan kopplas in både på den höga och låga sidan i högströms DC/DC-tillämpningar.
Tack vare kapslingstekniken kan den termiska resistansen sänkas från 10-15°C/W till 1,2°C/W. Därmed tillåts effektförlusterna stiga med 80 procent.
Med dubbelsidig kylning uppnås även 50 procents högre ström genom MOSFETen, jämfört med en traditionell kapsel i samma format, dvs enligt industristandarden SON med 5×6 mm fotavtryck.

 

Comments are closed.