Dubbel blandare för MIMO

Linear Technology har utvecklat en dubbel blandare för MIMO i basstationer.

 

En trend är att tillämpa MIMO (Multiple-Input, Multiple Output) i system enligt LTE-standard för att öka maximal genomströmningshastighet av data.
En annan trend är att förlägga alla radiofunktioner nära antennen och utföra konstruktionen som ett ”radio head”, RRH.  Det ställer speciella krav på kretsarna: De skall ha låg effektförbrukning, samtidigt som systemet skall klara hög dynamik. Kretslösningarna måste vara så små som möjligt och konstruktionen skall kunna klara de höga arbetstemperaturer som den kan utsättas för, monterad i en tät låda.
Man vill också att konstruktionen skall vara bredbandig för att klara flera olika mobiltelefonisystem.
TC5569 är en dubbel blandare, avsedd för basstationer med dubbla mottagaringångar för MIMO-system. Den är bredbandig och täcker 300 MHz till 4 GHz. Impedansen är 50 ohm mellan 1,4 GHz och 3,3 GHz.
Signaltåligheten är hög: 1 dB kompression ligger vid 900 MHz respektive 2,6 GHz på 10,4 dBm respektive 10,2 dBm .   Uttryckt i IIP3 (interceptpunkt, mätt på ingången) motsvarar det 27,1 dBm vid 900 MHz och 26 dBm vid 2,6 GHz. Eftersom brusfaktorn ligger mellan 11,7 och 12,1 dB betyder det sammantaget hög dynamik.
Konstruktionen kan göras liten genom att LTC5569 dels innehåller två blandare, dels genom att kretsen bara behöver 2 externa transformatorer och 11 passiva komponenter.
Kretsens effektförbrukning är låg: Den matas med 3,3 V och drar 180 mA.

 

Comments are closed.