Drar Sony Mobile inför rätta

En huvudförhandling i målet mellan Copyswede och Sony Mobile har nu startats i Lunds tingsrätt gällande om privatkopieringsersättning ska betalas för Sonys Walkman-mobiler.

Parterna är oense om huruvida musikmobilerna som enligt Copyswede är att likna med mp3-spelare ska omfattas av systemet för privatkopieringsersättning. Frågan ska nu avgöras i Lund.

Tvisten handlar mer specifikt om om musikmobilen Walkman W715 är en sådan produkt som kan användas för att lagra musik för privat bruk.

– Efter flera förhandlingsförsök tvingades vi slutligen ta Sony Mobile till domstol då vi menar att det är självklart att privatkopieringsersättning ska utgå till rättighetshavarna när musikmobiler används för att lagra musik, säger Copyswedes vd Mattias Åkerlind.

En tidigare skiljedom om externa hårddiskar och usb-minnen (den så kallade UMA-domen) och ett flertal domar på EU-nivå (bland annat Padawan-domen) har alla tydligt slagit fast att ersättning ska utgå på produkter som kan användas för kopiering för privat bruk, enligt Copyswede.

Tingsrätten förväntas meddela dom i slutet av februari.

Comments are closed.